Mjölnarna

I kvarnen jobbar 2 generationer
Pappa Bror och sönerna Mats och Lars

Matte 2:a från vänster :-)