Historia

Historien om Hälla Kvarn  

- ett företag i generationer...

Joel Ferdinand Karlsson - Mjölnare

Joel föddes i Simtuna den 2 April 1898. Hans föräldrar hette Anders Gustav Karlsson och Emma Karlsson ( född Olsson ). Dem var födda 1868 resp. 1864. Paret hade förutom Joel ytterligare två pojkar: Sven & Anselm födda 1893 och 1900.

Joel började sitt mjölnaryrke i Forsby Kvarn redan som 15 åring. Där fick han även deltaga i arbetet med såg och hyvleri. 

Efter att han fullgjort sin värnplikt nere på Gotland så fortsatte han vid Bennbo såg i Tärna.

1929 blir han föreståndare för sågen i Siggesta. Bönderna i trakten kring Siggesta ville ha en kvarn och hade frågat Joel om han ville sköta den. Det ville han och där blev han kvar i 10 år. Under den här tiden 1922, träffade han även sin blivande fru Karin Gustavsson år 1926, förlovade dem sig och år 1929 gifte de sig. Paret fick tillsammans två döttrar: Kerstin ( 1930 ) och Britta (1935). 

Hälla Kvarn köpte han 1939 efter att ha sett en annons i Vestmanlands läns tidning. Priset var då 32 000,- !  ( Tidigare ägare var Emil Karlsson. ) Från starten så var Hälla Kvarn egentligen en såg som Joel sedan kom att bygga om till en vid den tiden, modern kvarn. 

Från början var det egentligen bara malning i kvarn. Beta utsäde började man med efter att Joel köpt en betningsmaskin. 1940 så byggde Joel stallet bredvid Kvarnen.   ( Idag garage ) Han drev kvarnen fram till 1968 då hans dotter Britta och hennes make Bror Eriksson tog över.

Bror Östen Eriksson - Mjölnare

En blivande vägingenjör som sadlade om (han träffade sin blivande fru som var mjölnardotter), och helt plötligt blev en karriär inom mjölnaryrket mer lockande.

Mats Olov Lannebris (Eriksson) - Mjölnare

Mellansonen som inte låter mossan växa. Här händer det snabbt och för det mesta blir det bra.

Lars Henrik Eriksson - Mjölnare

Lillebror mjölnare och numera även stalldräng. Detta p.g.a att det föds upp hästar på gården. Fru Helen är den som är bas för verksamheten.