Sortiment / V-Pellets

 

VIDA Pellets

Högklassig och torr pellets med högt energivärde. Denna pellets är, till skillnad mot vissa importerade produkter,
mycket skonsam mot din brännare.
Pelletsen produceras i småsäck antingen 8 mm eller 6 mm, med 16 kg i varje, den levereras på pall med 832 kg/pall.
Vi har också 8 mm pellets i bulk. Vi levererar bulk i Småland, Halland och vissa delar av Väster- och Östergötland.
Endast svensk råvara. 

Energivärde
 
    ca 4,8 MWh/ ton 
 
Fukthalt     ca 8 %
Askhalt     ca 0,3 %
Asksmältpunkt     >1550 °C

Pellets ger skön värme till låg kostnad. Investeringskostnaden för att förbereda för pelletseldning och för att
installera panna är förhållandevis låg men varierar beroende på vilken värmekälla du haft tidigare. Lägre
driftskostnad, liten investering och jämnare värme är några kommentarer vi ofta får från våra kunder. Bedömer man
dessutom investeringskostnader, driftskostnader och miljöbelastningi sin helhet är eldning med pellets överlägsen.

Pellets är en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp, en förnyelsebar produkt. Det tillverkas nästan
uteslutande av restprodukter från våra sågverk: sågspån och kutterspån som enbart inneh¨åller träfiber utan tillsatser
av andra ämnen. Därför är pellets ett högvärdigt biobränsle. Vår produkt har ett jämt energiinnhåll och som ger
minimalt med aska.